Skift din region

DTU

For at kommunikere DTU's tagline 'Teknologi for mennesker' på en måde, der tiltrækker kvindelige studerende, udviklede vi konceptet 'Det er os'. Dette koncept fremhævede de studerendes faglige resultater og fællesskabet på DTU, hvilket resulterede i en positiv modtagelse og forbedret opfattelse af DTU blandt målgruppen.

Sector: RecruitmentBrand:DTU
DTU Case

Udfordring

DTU’s tagline ‘Teknologi for mennesker’, definerer ambitionen om at innovere og udvikle teknologi til gavn for mennesker. Men der er også brug for kommunikativt at bygge bro mellem individet og DTU’s uddannelser, samt i højere grad at relatere taglinen til kommende kvindelige studerende.

Idé

For at imødekomme udfordringen, skabte vi konceptet: ‘Det er os’ - et agilt koncept, som giver stemmen til de studerende på DTU, både når det handler om de konkrete faglige resultater de skaber, men i lige så høj grad, når det handler om sammenholdet mellem de studerende. ‘Det er os’ danner rammen for et fællesskab, både inden og uden for undervisningen.

Resultat

Konceptet og lanceringen i forbindelse med Åbent Hus fik en meget positiv modtagelse, og kampagnebedømmelserne samt holdningsændringen til DTU og deres Åbent Hus, blev vurderet langt over benchmark. Derudover bedømte 70% af den samlede målgruppe Branduniverset godt/meget godt (benchmark 40%) og 44% af målgruppen sagde, at Branduniverset havde påvirket deres indtryk af DTU positivt (benchmark 28%). Ligeledes opnåede kampagnen en ligelig fordeling mellem M/Ks engagement med kampagnen, og der forelå en øget tilbøjelighed blandt den kvindelige målgruppe i at se indholdet til ende.

Afslutningsvist har kampagnen performet bedre end GROUPM benchmark på en række parametre såsom; CPV, CPM, VTR og CTR. (Der er endnu ikke oprettet benchmark sheet på DTU, da datagrundlaget er for svagt.)