Change your region

Image of two children playing in a grassy field

Trendstudie 2021

Trendstudie kan skabe relevans i det store billede

Hos MediaCom Group hjælper vi vores kunder med at vækste ved at være relevante – for deres kunder. Relevans handler i høj grad om forståelse. Der skal være forståelse for kundernes liv og hverdag for at kunne forstå deres behov. Først kigger vi bredt på det store billede, før vi kan gå i dybden med de mønstre og sammenhænge, der viser sig.

Tina Gretlund, Chief Strategy and Insights officer har uddybet processen for, hvordan vi hos MediaCom Group skaber relevans for kundernes målgrupper.

Værdien i relevansen - det store billede

Når vi zoomer ud, går vi til kundernes forretning og udfordrer dem med en holistisk og kreativ tilgang. Vi analyserer data, taler med eksperter og indsamler en masse insights fra vores store netværk og i dét arbejde, kan vi destillere de forbrugertrends, der giver værdi at tale om. Så er vi klar til at hjælpe vores kunder med at forstå deres kunder og de trends, der er i det danske samfund.

Vejen til at identificere trends

I trendstudiet har Senior Data & Insight Lead, Lise Heiselberg, gjort brug af både primær og sekundær data. Og der har været fokus på dansk kultur, som vi har undersøgt gennem interviews med forbrugere, eksperter og influencere kombineret med vores egne kvantitative undersøgelser. Derudover har vi analyseret danske medier og kultur gennem de sidste år.

Alle danskere er blevet udfordret på deres holdninger, vaner og værdier

De sidste par år har været ekstra spændende at kigge på mht. forbrugertrends for Lise Heiselberg og resten af Data & Insights teamet! Covid-19 har udfordret langt de fleste danskere på deres holdninger, vaner og værdier. Derfor er der trends, der er blevet endnu mere markante, mens andre er skubbet i baggrunden. De dominerende trends er især alle dem, der bliver understøttet af digitalisering fx onlinehandel og hjemmearbejde. Og så er der trends, der er vokset frem i løbet af krisen – en tid hvor vi alle er blevet tvunget til at se på os selv og på samfundet i et nyt lys.

Fire trends dominerer billedet

Vi tror på, at især fire stærke forbrugertrends kommer til at dominere vores samtid og nære fremtid:

  1. Vi holder af hverdagen

  2. Mulighedernes land

  3. Bæredygtighed

  4. Sisterhood

1. Vi holder af hverdagen

Tiden med hjemsendelser har vist, at hverdagen kan noget særligt: Vi holder af hverdagen, fordi hverdagen giver tryghed og fordi hverdagen betyder nærhed. Vi har rullet Vi holder af hverdagen ud i en video, der giver et godt indblik i trenden.

2. Mulighedernes land

For mange danskere ændrede livet sig markant i kølvandet på Corona. Nye rutiner har vist sig, og 60% af danskerne mener, at de vil holde fast i deres nye vaner og adfærd. Krisen har givet tid til rekleksion over, hvad der reelt betyder noget i livet, så der er en trend, vi kalder Mulighedernes land. Den handler om behovet for at genopfinde sig selv og at finde nye muligheder i begrænsninger.

Trendvideo Mulighedernes land

3. Bæredygtighed

Mens verden har været lukket for rejser, og den daglige trafik har været stærkt begrænset, har vi set, hvordan fx luftforurening i byerne er faldet drastisk. Vi har også oplevet, at den enkeltes adfærd har betydning for kollektivet, og dét har sat fornyet fokus på Bæredygtighed. 49,5% af de adspurgte er blevet mere bevidste om klimaet og deres eget forbrug. Men junglen af budskaber kan være svær at finde rundt i.

Trendvideo Bæredygtighed

4. Sisterhood

Selvom de fleste trends har handlet om at ændre sine vaner, er der én af dem, der omvendt handler om at stå ved, hvem man er. En fjerde bølge af feminisme, Sisterhood, ruller over landet og den nye generation af stolte stærke kvinder sparker til de stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at være kvinde og mand. At være den man er og gribe friheden til at leve det liv, man gerne vil. Uafhængig af ens køn.

Trendvideo Sisterhood

Kontakt Lise Heiselberg på [email protected] eller på +4520217612 for at få flere oplysninger om Trendstudiet.